Informatica Procurement 7.2 .03 fixes several limitations of the product.

 

Informatica Procurement 7.2.03 Release Notes - (English)

Informatica Procurement 7.2.03 Release Notes - (German)